Onze diensten voor paramedische praktijken:

PREM cliëntervaringsmetingen

Intake vragenlijst met EPD koppeling

Praktijken in de fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, oefentherapie en ergotherapie kunnen bij ons terecht voor PREM metingen. Tevens bieden we een beroepsgroep-specifieke intake vragenlijst met EPD koppeling.

  Aanbieding geldig voor alle aanmeldingen in 2023!

  Prijzen per gebruiker per maand, excl. BTW

  Speciale aanbiedingsprijzen gelden alleen voor 2023

  Wat is PREM?

  PREM staat voor Patient Reported Experience Measure. Aan de hand van een korte, gestandaardiseerde vragenlijst wordt de cliëntervaring en cliënttevredenheid op verschillende onderdelen van de behandeling gemeten.

  U krijgt van ons een dashboard met overzichtelijke rapportages. Zo verkrijgt u op geaggregeerd niveau inzicht in het functioneren van uw praktijk vanuit het perspectief van de cliënten. De sterke punten van uw praktijk kunt u gebruiken om u te profileren, verbeterpunten kunt u gebruiken om aan te werken.

  De meetgegevens worden landelijk (geanonimiseerd) verzameld en verwerkt, zodat u kunt zien hoe uw praktijk het doet vergeleken met de landelijke benchmark. Aanlevering aan Zorgkaart NL maakt het voor cliënten mogelijk om úw praktijk te kiezen op basis van ervaringen van andere cliënten.

   Waarom PREM?

    

   • Profileren door inzage in eigen kracht
   • Identificeren van en werken aan verbeterpunten
   • Optimaliseren dienstverlening
   • Vergelijken met andere praktijken
   • Helpt praktijkkeuze client
   • Financiële prikkel verzekeraars

   Intake vragenlijst

    

   Hoeveel tijd bent ú nu kwijt met het verwerken van de intakegegevens van een nieuwe cliënt? Dat kan handiger door gebruik te maken van onze intake vragenlijst gekoppeld aan uw EPD. Minder administratie, meer informatie!

   Voor de volgende beroepen zijn aparte intakes beschikbaar:

   – Fysiotherapie (volwassene, kind)

   – Logopedie (volwassene, kind)

   – Paramedie algemeen (b.v. ergotherapie, huidtherapie)

    cliëntportaal

    Dashboard

    U krijgt van ons een dashboard met instellingen en overzichtelijke gegevens en rapportagemogelijkheden

    • Instellingen intake vragenlijst
    • Aantal verzonden vragenlijsten
    • PREM responspercentage
    • PREM gemiddeld rapportcijfer
    • PREM Net Promoter Score
    • PREM gemiddelde scores op alle vragen
    • PREM complimenten en suggesties van cliënten

    Aanmeldingsformulier

    Aanmeldingsformulier

    Gewenst product
    (Combi kosten 2023: 5,- p.m.)

    Machtiging doorlopende SEPA incasso

    Door inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:

    - ManageWare Pro BV (incassant-id NL76ZZZ652988370000) om periodiek incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
    - uw bank om per kwartaal een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ManageWare Pro BV.

    De machtiging betreft de kosten van de door u bij ManageWare Pro B.V. afgenomen QuestPro diensten.

    Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

    U ontvangt van iedere incasso-opdracht een nota voor uw administratie.

    De looptijd bedraagt 1 jaar met ingangsdatum 1-1-2023.
    De dienst wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd, voor het eerst per 1-1-2024, tenzij u minimaal 1 volle kalendermaand van tevoren opzegt.