ManageWare Pro
4-Dimensionale Klachtenlijst
( 4DKL )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Klachtenlijst

AFNAMEDUUR

5-10 min

OMSCHRIJVING

De 4DKL is een vragenlijst, bestaande uit 50 items, gericht op psychosociale klachten. De lijst is ontwikkeld in de huisartsenpraktijk en maakt onderscheid tussen aspecifieke ‘distress’-klachten, depressie, angst en somatisatie. De 4DKL wordt gebruikt bij patiënten met psychische symptomatologie.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De 4DKL bestaat uit 50 vragen die worden gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “nee” tot “heel vaak of voortdurend”.

SCORING

Voorafgaand aan het berekenen van de somscores per schaal worden de scores 3 en 4 getransformeerd tot een 2. Daarna worden per subschaal de somscores berekend. De hoogte van de score zegt iets over de al dan niet aanwezigheid van de klachten.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

De 4DKL heeft 4 subschalen:
Distress: 16 items
Depressie: 6 items
Angst: 12 items
Somatisatie: 16 items

ALGEMEEN

De vragenlijst maakt gebruik van cut-off scores. In de originele vragenlijst worden de scores worden weergegeven als “laag”, “matig” en “verhoogd” vertaald naar “normaal”, “subklinisch” en “klinisch”.

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

© B. Terluin

Deze gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Terluin. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

B. Terluin Een vragenlijst voor het meten van distress, depressie, angst en somatisatie. Huisarts Wet 1996, 39: 538-47.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 0,25 per afname
image_pdf