ManageWare Pro
Autismespectrum Quotiënt-NL (Zelf)
( AQ-NL (Zelf) )

DOELGROEP

Jongeren, volwassenen

TYPE

Zelfevaluatie

AFNAMEDUUR

ca. 10 min

OMSCHRIJVING

Meet symptomen die indicatief zijn voor een Autisme Spectrum Stoornis in de domeinen sociale interactie, repetitiviteit, oog voor details, empathie en verbeeldingskracht.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De vragenlijst bestaat uit 50 vragen met 4 antwoordmogelijkheden, variërend van “helemaal mee eens” tot “helemaal mee oneens”, waarbij sommige items gespiegeld zijn.

SCORING

De score wordt berekend door de items op te tellen. Een hogere score betekent meer symptomen. De totaalscore wordt weergegeven conform de Britse rekenmethode. Bij de Britse rekenmethode worden alle antwoorden omgerekend naar 1 of 0 met een scorerange van 0-50.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

De AQ is een goede voorspeller van welke patiënten een ASS diagnose krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 80-90% van de patiënten met een ASS een totaalscore hebben van 32 of hoger conform de Britse rekenmethode.

NORMGROEPEN

Er is 1 normgroep (algemeen)

LICENTIEHOUDER

© AQ (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & Clubley, 2001)

© Nederlandse vertaling door Ponnet & Roeyers, 2001, Universiteit Gent

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Baron-Cohen, S. , Hoekstra, R.A., Knickmeyer, R. & Wheelright, S. (2006). The Autism-Spectrum Quotient (AQ) Adolescent Version. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 36, No. 3, April 2006, 343-350.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 0,37 per afname
image_pdf