ManageWare Pro
Algemene Toestandslijst
( ATL )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Spanningsklachten

AFNAMEDUUR

ca. 5 min

OMSCHRIJVING

De Algemene Toestandslijst (ATL) bestaat uit 16 meerkeuzevragen en objectiveert door de cliënt ervaren gespannenheid, vermoeidheid en onrust.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Antwoorden zijn te geven op een 5-puntsschaal variërend van Nooit (score=0) tot Heel vaak (score=4).

SCORING

Vraagscores worden opgeteld tot een totaalscore.

INTERPRETATIE

Een score van 0-27 wordt gezien als normaal, een score van 28-64 als verhoogd.

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

LITERATUUR

Bosscher RJ (2012) De algemene toestandslijst (ATL); Amersfoort: AOS

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf