ManageWare Pro
ADHD Vragenlijst
( AVL )

DOELGROEP

Kinderen, jeugd

TYPE

AFNAMEDUUR

ca. 15 min

OMSCHRIJVING

De AVL wordt ingezet bij de vroegtijdige signalering van ADHD bij kinderen en jongeren van 4-18 jaar. De AVL maakt onderscheid tussen aandachtstekort (snel afgeleid en weinig taakgericht), hyperactiviteit (overbeweeglijk en motorisch onrustig) en impulsiviteit (ongecontroleerd en ongeremd gedrag). Het betreft een informantenvragenlijst die voorgelegd wordt aan de ouders/verzorgers of de leerkracht.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De test bestaat uit 18 vragen. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “niet” [0] tot “zeer vaak” [4]. Het invullen van de vragenlijst duurt circa vijftien minuten.

SCORING

De totaalscore wordt bepaald door de antwoorden van de vragen op te tellen.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

Naast de totaalscore zijn er 3 subschalen:
- Aandachtstekort
- Hyperactiviteit
- Impulsiviteit

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

Er zijn meerdere normgroepen beschikbaar op basis van geslacht, leeftijd, respondent (ouder/leerkracht). Er is één patiënten normgroep beschikbaar: Klinische normgroep ADHD-kinderen

LICENTIEHOUDER

Deze gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro beschikbaar gesteld na schriftelijke toestemming van uitgever Bohn Stafleu van Loghum. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Prof. Dr. E.M. Scholte en Prof. Dr. J.D. van der Ploeg Bohn Stafleu van Loghum

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 3,43 per afname
image_pdf