ManageWare Pro
Beck Anxiety Index-NL
( BAI-NL )

DOELGROEP

Adolescenten en volwassenen vanaf 17 jaar

TYPE

Angstklachten

AFNAMEDUUR

5-10 min

OMSCHRIJVING

De BAI-NL is een korte zelfrapportage vragenlijst bestaande uit 21 items. Deze kan worden ingezet als screener voor het meten van angst(symptomen) bij adolescenten en volwassenen vanaf 17 jaar.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Antwoorden zijn te geven op een 4-puntsschaal variërend van Helemaal niet (score=0), Licht (score=1), Matig (score=2) tot Ernstig (score=3).

SCORING

Vraagscores worden opgeteld tot een totaalscore.

INTERPRETATIE

Een score van 0-21 wordt gezien als lage angst, 22-35 als matige angst en 36-63 als hoge angst.

SUBSCHALEN

Er zijn 4 subschalen: Neurofysiologisch, Paniek, Subjectief en Autonoom.

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

Er is een algemene normgroep beschikbaar.

LICENTIEHOUDER

Pearson Benelux B.V.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Aaron T. Beck, Robert A. Steer: Beck Anxiety Inventory. Copyright © 1987, 1990, 1993 Aaron T. Beck.
Nederlandse vertaling © 2015 Aaron T. Beck

LICENTIEKOSTEN

€ 1,12 per afname
image_pdf