ManageWare Pro
Burnout Assessment Tool-NL (algemeen)
( BAT-NL (algemeen) )

DOELGROEP

Volwassenen (niet-werkend)

TYPE

Zelfevaluatie

AFNAMEDUUR

ca. 10 min

OMSCHRIJVING

De BAT (algemeen) bestaat uit 23 vragen die burn-out klachten kwantificeren bij volwassen niet-werkenden. N.B. er is voor deze groep nog geen aparte normgroep beschikbaar, de normgroep voor werkenden wordt gebruikt.

ADVIES VOOR GEBRUIK

Er is voor deze groep nog geen aparte normgroep beschikbaar, volgens de auteur kan de normgroep voor werkenden worden gebruikt met een slag om de arm. ManageWare Pro is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele verkeerde diagnose in deze groep door het ontbreken van een specifieke normgroep.

ANTWOORDTYPE

Meerkeuzevragen op 5-puntsschaal (nooit-zelden-soms-vaak-altijd).

SCORING

Vragen worden gescoord op een 5-punts frequentieschaal van Nooit (score=1) tot en met Altijd (score=5). Voor het totaal van de kernsymptomen alsmede voor elk van de subschalen wordt een gemiddelde score berekend, die met de beschikbare normgroep (voor werkenden) vergeleken kan worden.

INTERPRETATIE

Door vergelijking met de normgroepwaarden worden de gemiddelde scores gewaardeerd op een schaal van laag-gemiddeld-hoog-zeer hoog.

SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden gebruikt:
- Uitputting
- Mentale distantie
- Cognitieve ontregeling
- Emotionele ontregeling
Daarnaast wordt gescoord op de aanwezigheid van secundaire psychische en somatische symptomen.

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

Er is een normgroep voor werkenden beschikbaar.

LICENTIEHOUDER

Copyright: Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019).

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2020). Handleiding Burnout Assessment Tool (BAT) – Versie 2.0. KU Leuven, België: Intern rapport
www.burnoutassessmenttool.be

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf