ManageWare Pro
Beck Depression Inventory-2-NL
( BDI-2-NL-R )

DOELGROEP

Jongeren/volwassenen vanaf 13 jaar

TYPE

AFNAMEDUUR

5-10 min

OMSCHRIJVING

De Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory (BDI-2-NL-R) is een 21-item zelfrapportagelijst voor het meten van aanwezigheid en de mate van depressieve klachten overeenkomstig de DSM-IV criteria. De BDI-2-NL werd in 2002 uitgebracht en sindsdien is er veel onderzoek verricht naar het instrument waarna deze nieuwe versie uitgebracht werd.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Er wordt gescoord op een 4-puntsschaal (0-3) en het invullen neemt 5-10 min in beslag.

SCORING

De totaalscore wordt berekend door de scores op te tellen.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

De BDI-II is een veel onderzocht instrument, zowel in Nederland als in andere landen. Van de BDI-II-NL-R zijn de interne consistentie en test-hertest betrouwbaarheid hoog en de validiteit is goed. De afkapwaarden die voor de ernst van de depressie worden gehanteerd blijken in andere culturen vrijwel identiek. Verschillende onderzoeken ondersteunen de totaalscore als index van de ernst van depressie, maar er is slechts beperkte ondersteuning voor de drie factorenstructuur (affectief, somatisch en cognitief) die in de vorige handleiding werd gebruikt.

NORMGROEPEN

Er zijn drie normgroepen beschikbaar:
• een normgroep bestaande uit een algemene populatie van Nederlanders en Vlamingen
• een poliklinische normgroep
• een poliklinische normgroep met een diagnose van een stemmingsstoornis.

LICENTIEHOUDER

Aaron T. Beck. Dutch translation © 2002 by Aaron T. Beck.

LITERATUUR

© 1987 Aaron T. Beck. Dutch translation © 2002 by Aaron T. Beck.

Nederlandse vertaling door A.J. Willem van der Does, Pearson Assessment and Information B.V.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 3,75 per cliënt
image_pdf