ManageWare Pro
Beslissingsondersteunend Instrument
( BOI )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Zelfevaluatie

AFNAMEDUUR

ca. 10 min

OMSCHRIJVING

De BOI is bedoeld ter ondersteuning van triage en verwijzing van volwassenen met (vermoedelijk) psychische klachten, conform het verwijsmodel zoals beschreven in het HHM rapport (2013).
De cliënt kan de vragen van de BOI zelfstandig doorlopen. Tevens is het mogelijk om samen met de cliënt de vragenlijst te doorlopen in het portaal van de zorgverlener.
De BOI is in 2016 als een van de eersten goedgekeurd door de stichting Kwaliteit in de Basis GGZ en is gebaseerd op de volgende gevalideerde vragenlijsten:
- 4-Dimensionale Klachtenlijst (4DKL)
- DSM-5-SR Checklist
- Contextvragenlijst (psychosociale context, hulpvraag, klachtenverloop, hulpverleningsverleden)
- Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Meest meerkeuzevragen met enkele vrije tekst vragen.

SCORING

INTERPRETATIE

Op basis van de gegeven antwoorden worden er 5 verwijscriteria automatisch berekend.
1. Vermoeden DSM-benoemde stoornis
2. Ernst problematiek
3. Risico
4. Complexiteit
5. Beloop klachten

Na het berekenen van de afzonderlijke verwijscriteria wordt het verwijsadvies gegenereerd.
Mogelijke uitkomsten voor het echelonadvies zijn:
- Geen ZVW zorg, cliënt eventueel adviseren in zelfzorgmogelijkheden
- Huisartsenzorg/POHGGZ
- Generalistische Basis GGZ
- Gespecialiseerde GGZ

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

Copyright (2016) zorgIQ
Copyright (2021) MyMindspace BV

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf