ManageWare Pro
Child Behavior Checklist 6-18
( CBCL 6-18 )

DOELGROEP

Kinderen en jeugd 6-18 jaar

TYPE

Gedragsvragenlijst

AFNAMEDUUR

ca. 45 min

OMSCHRIJVING

Gedragsvragenlijst/symptoominventarisatie uit het ASEBA systeem voor kinderen/jeugd van 6 t/m 18 jaar, in te vullen door een ouder.
Andere vragenlijsten uit het ASEBA systeem: CBCL 1,5-5, TRF (Teacher Report Form), YSR (Youth Self Report).

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De CBCL 6-18 bestaat uit een algemeen gedeelte en een set vragen die gescoord worden op een 3-puntsschaal van helemaal niet (0), een beetje of soms (1), tot duidelijk of vaak (2).

SCORING

INTERPRETATIE

De score geeft aanwijzingen op het gebied van problemen of DSM pathologie. De scores worden vertaald in T-scores en als volgt gescoord: Klinisch – Grensgebied – Normaal.

SUBSCHALEN

Competentieschalen:
• activiteiten
• sociaal
• school

Stress-schaal

DSM schalen:
• Affectieve problemen
• Angstproblemen
• Lichamelijke problemen
• Aandachtstekort / Hyperactiviteitsproblemen
• Oppositioneel opstandige problemen
• Gedragsproblemen

ALGEMEEN

Wat betreft de betrouwbaarheid zijn zowel de inter-rater betrouwbaarheid als de test-hertest betrouwbaarheid ruim voldoende. Zowel de inhoudsvaliditeit als de constructvaliditeit zijn hoog.

NORMGROEPEN

De volgende normgroepen kunnen gebruikt worden:
• Jongens 6-11 jaar
• Meisjes 6-11 jaar
• Jongens 12-18 jaar
• Meisjes 12-18 jaar

LICENTIEHOUDER

© 2000 T.M. Achenbach, Reproduced by permission.

Nederlandse vertaling door: F.C. Verhulst en J. van der Ende, Erasmus MC Rotterdam.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W., & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL (child behavior checklist). Assen: Van Gorcum & Comp B.V.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 1,40 per afname
image_pdf