ManageWare Pro
CQI-GGZ-VZ-AMB (EN)
( CQI-GGZ-VZ-AMB (EN) )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Evaluatie cliënttevredenheid (Engelse versie)

AFNAMEDUUR

ca. 5 min

OMSCHRIJVING

De CQI-GGZ-VZ-AMB is de standaard cliënttevredenheidsvragenlijst voor de ambulante GGZ en verslavingszorg. Deze wordt een het einde van het behandeltraject aangeboden aan de cliënt. De cliënt kan de vragenlijst desgewenst anoniem invullen.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Er zijn meerkeuzevragen met 1 mogelijk antwoord, meerkeuzevragen met meer dan 1 antwoordmogelijkheid en er kan tekstfeedback gegeven worden.

SCORING

Scores op verschillende gebieden (b.v. bereikbaarheid van de zorgverlener, inspraak, keuzevrijheid) worden gerapporteerd als percentage van de maximale score.

INTERPRETATIE

De uitslagen van de CQI kunnen gebruikt worden om sterke aspecten van het behandeltraject te consolideren alsmede om zwakke punten te identificeren en verbeteren.

SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden onderscheiden:

Aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD)
• aandachtstekort
• hyperactiviteit
• impulsiviteit

Sociaal probleemgedrag

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

© 2021 Akwa GGZ

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf