ManageWare Pro
Diagnostisch Interview voor ADHD bij Volwassenen
( DIVA-5 )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

ADHD interview

AFNAMEDUUR

ca. 30 min

OMSCHRIJVING

Het vaststellen van de aanwezigheid van ADHD-symptomen bij volwassenen (zowel in de kindertijd als in de volwassenheid). Deze vragenlijst wordt in de vorm van een interview afgenomen. De DIVA-5 is de derde editie van de DIVA. Deze editie bevat de aanpassingen die zijn aangebracht in de DIVA 2.0 naar aanleiding van de veranderingen in de DSM-5 criteria voor ADHD. Zie ook de ZVAH (Zelfrapportage Vragenlijst Aandachtstekort en Hyperactiviteit) vragenlijst die door de cliënt zelf ingevuld wordt.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Om de diagnostiek te vereenvoudigen worden bij het merendeel van de vragen concrete voorbeelden gegeven. De zorgverlener dient deze voorbeelden aan te vinken en te beoordelen of de symptomen klinisch significant zijn. Beantwoording geschiedt door “ja” of “nee” aan te klikken.

SCORING

De DIVA-5 geeft voor zowel Aandachtstekort (A) als Hyperactiviteit/Impulsiviteit (HI) aan hoeveel criteria worden bevestigd. In de eindbeoordeling wordt aangegeven of er aanwijzingen zijn voor een levenslang beloop van de symptomen, of de symptomen gepaard gaan met beperkingen, of de beperkingen zich uiten op minstens twee terreinen en niet beter verklaard kunnen worden door een andere psychiatrische stoornis. Tevens wordt er aangegeven in welke mate de hetero-anamnese en eventuele schoolrapporten de diagnose ondersteunen. Indien er sprake is van ADHD wordt het subtype gespecificeerd, waarbij de klachten in de volwassenheid leidend zijn.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

De DIVA bestaat uit drie delen die elk worden toegepast op zowel de kindertijd als de volwassenheid:
• de criteria voor Aandachtstekort (A1);
• de criteria voor Hyperactiviteit-Impulsiviteit (A2);
• aanvang van en disfunctioneren door de symptomen.

ALGEMEEN

Het Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA) is een publicatie van de DIVA Foundation. Het is ontwikkeld op basis van de DSM-5 criteria voor ADHD.

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

© DIVA Foundation, Den Haag

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

J.J.S. Kooij, MD, PhD, M.H. Francken, MSc, & T.I. Bron, MSc Februari 2017, DIVA Foundation, Den Haag, Nederland

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 4,95 per afname
image_pdf