ManageWare Pro
DSM-5 Self Rated
( DSM-5 SR )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

DSM-5 screener

AFNAMEDUUR

ca. 10 min

OMSCHRIJVING

De DSM-5 SR is een DSM screener bestaande uit 23 vragen. Evaluatie van cliënten geschiedt op 4 gebieden:  inter-persoonlijke problemen, psychiatrische symptomen, maatschappelijk disfunctioneren en symptomatische stress. De DSM-5 SR is bedoeld om zorgverleners te helpen om aandachtsgebieden te identificeren waar nader onderzoek nodig is wat belangrijk kan zijn in de diagnose en behandeling van de cliënt.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Meerkeuze antwoorden op een 5-punts schaal variërend van 'Helemaal niet=0' tot 'Bijna elke dag=4'.

SCORING

INTERPRETATIE

Bekijk de scores van de individuele items binnen elke subschaal. De score van het hoogst scorende item is leidend om te bepalen of er nader onderzoek nodig is op het betreffende gebied. Bepaal dit als volgt:
- Voor de subschalen Middelengebruik, Psychose en Suicide ideatie: follow-up bij een itemscore van 1 of hoger.
- Alle overige subschalen: follow-up bij een itemscore van 2 of hoger.

SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden onderscheiden:
- Depressie
- Boosheid
- Manie
- Angst
- Somatische symptomen
- Suïcide ideatie
- Psychose
- Slaapproblemen
- Geheugenproblemen
- Dwangklachten
- Dissociatie
- Persoonlijkheidsproblematiek
- Middelengebruik

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

Er is een algemene normgroep beschikbaar.

LICENTIEHOUDER

© American Psychiatric Association
© Nederlandse versie: zorgIQ

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf