ManageWare Pro
Empathiequotiënt (Kind)
( EQ (Kind) )

DOELGROEP

Kinderen

TYPE

Empathie vragenlijst

AFNAMEDUUR

ca. 10 min

OMSCHRIJVING

De EQ (Kind) is ontwikkeld om empathie te meten bij kinderen. Empathie wordt gedefinieerd als het vermogen zich te identificeren met de gevoelens en gedachten van een ander en met gepaste emotie te reageren. De vragenlijst wordt door een ouder ingevuld.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De EQ (Kind) bestaat uit 27 beweringen met 4 antwoordmogelijkheden variërend van “zeker mee eens” tot “zeker mee oneens”.

SCORING

De score wordt berekend door de items op te tellen. De niet-empathische stellingen worden gespiegeld. Een hogere score betekent een hoger empathisch vermogen.

INTERPRETATIE

De meeste kinderen met het Asperger-syndroom of hoogfunctionerend autisme hebben een score van ongeveer 14.
De score van de meeste meisjes ligt rond de 40, die van de meeste jongens rond de 34.

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

Er is een algemene normgroep beschikbaar.

LICENTIEHOUDER

© Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004)
Nederlandse Vertaling door De Corte, K., & Uzieblo, K. (2006). Aangepast door Inge Volman.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Baron-Cohen, S. & Wheelwright, S. (2004). The Empathy Quotient: An investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 34, No. 2, April 2004, 163-175.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf