ManageWare Pro
Empathiequotiënt (Volwassene)
( EQ (Volwassene) )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Empathie vragenlijst

AFNAMEDUUR

ca. 15 min

OMSCHRIJVING

De EQ is ontwikkeld om empathie te meten bij volwassenen met een normale intelligentie. Empathie wordt gedefinieerd als het vermogen zich te identificeren met de gevoelens en gedachten van een ander en met gepaste emotie te reageren.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De EQ bestaat uit 40 vragen met 4 antwoordmogelijkheden variërend van “helemaal mee eens” tot “helemaal mee oneens”. De stellingen zijn zo geformuleerd dat de helft van de stellingen een empathische respons betreft en de andere helft niet.

SCORING

De score wordt berekend door de items op te tellen. De niet-empathische stellingen worden gespiegeld. Een hogere score betekent een hoger empathisch vermogen.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

In onderzoek komt naar voren dat 80% van de mensen met een diagnose van ASS of HFA een score heeft van 30 of lager op de EQ. Vrouwen scoren significant hoger op de EQ dan mannen. De EQ is negatief gecorreleerd met de AQ.

NORMGROEPEN

Er is een algemene normgroep beschikbaar.

LICENTIEHOUDER

© Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004)
Nederlandse Vertaling door De Corte, K., & Uzieblo, K. (2006). Aangepast door Inge Volman.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Baron-Cohen, S. & Wheelwright, S. (2004). The Empathy Quotient: An investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 34, No. 2, April 2004, 163-175.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf