ManageWare Pro
Generalized Anxiety Disorder-7-EN
( GAD-7-EN )

DOELGROEP

volwassenen, jeugd

TYPE

Zelfrapportage vragenlijst

AFNAMEDUUR

ca. 5 min

OMSCHRIJVING

Angst / Paniek / Vermijding. De GAD-7 is een zelfrapportagevragenlijst om te screenen op klachten passend bij een gegeneraliseerde angststoornis en deze in ernst te meten. De GAD-7 bestaat uit 7 items. De totaalscore wordt berekend door de individuele scores op de items bij elkaar op te tellen. De cliënt wordt gevraagd na te gaan hoeveel last hij/zij heeft gehad van de uitgevraagde klachten gedurende de afgelopen 2 weken. De items worden gescoord op een 4-puntsschaal van “Helemaal niet” tot “Bijna elke dag”. Er is geen normgroep beschikbaar.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

SCORING

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

Ontwikkeld door drs. Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke en collega’s, dankzij een onderzoeksbeurs van Pfizer Inc. Geen toestemming nodig om te reproduceren, te vertalen, te vertonen of te verspreiden.

LITERATUUR

© 2022 ManageWarePro

Nederlandse vertaling door ManageWarePro

De gedigitaliseerde test is door ManageWarePro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf