ManageWare Pro
Health of the Nation Outcome Scales-Child Assessment
( HoNOS-CA )

DOELGROEP

Cliënten in de GGZ (kinderen, jeugd)

TYPE

Geestelijk en sociaal functioneren

AFNAMEDUUR

5-15 min

OMSCHRIJVING

De HoNOS is een observatielijst (12 vragen) en wordt dus niet door de cliënt zelf, maar door de zorgverlener ingevuld. De uitkomst geeft weer hoe het geestelijk en sociaal functioneren van een cliënt in de GGZ op een bepaald ogenblik is. Zorgverleners scoren de HoNOS tijdens de intake en evaluatie van de behandeling. De HoNOS vormt zo een onderdeel van het behandelplan. Ook kunnen onafhankelijke beoordelaars de HoNOS scoren. Hierdoor ontstaat een meer objectief beeld van het verloop van de behandeling.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Meerkeuzevragen met 1 antwoordmogelijkheid variërend van 'Geen probleem' (score=0) t/m 'Ernstig tot zeer ernstig probleem' (score=4).

SCORING

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

De schalen bestrijken alle gebieden van het dagelijks leven (mentaal, sociaal, emotioneel, vaardigheden) waarbij de schalen zijn toegespitst op de leeftijdscategorie. De HoNOS-12 heeft een addendum met drie schalen.

ALGEMEEN

De Nederlandse versie van de HoNOS is gevalideerd. De psychometrische eigenschappen zijn goed.

NORMGROEPEN

Er zijn geen normgroepen

LICENTIEHOUDER

© Wing et al. (1998) Engelse Ministerie van Volksgezondheid

Vertaling uitgegeven door het Trimbos instituut:
HoNOS-12 (2001) N. Mulder, J. Loos, A. Wierdsma & H. Poodt
HoNOS-CA (2003) T. Staring, E. Hofman & N. Mulder
HoNOS-65+ (2003) T. Staring, J. Stobbe & N. Mulder

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf