ManageWare Pro
Holland Sleep Disorder Questionnaire
( HSDQ )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Slaapproblematiek

AFNAMEDUUR

ca. 15 min

OMSCHRIJVING

Vragenlijst (32 vragen) voor het inventariseren van de aanwezigheid, type en ernst van slaapproblematiek en slaapstoornissen. Wordt in het MyMindspace programma 'Slaap Beter' gebruikt in combinatie met de Slaapanamnese vragenlijst en de Slaap-waak kalender module.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Meerkeuzevragen met 1 antwoordmogelijkheid variërend van 1 (Helemaal niet van toepassing) t/m 5 (Helemaal wel van toepassing).

SCORING

De totaalscore wordt bepaald door middeling van de scores op alle 32 vragen.
De totaalscore per subschaal wordt bepaald door middeling van de scores op vragen binnen de subschaal.

INTERPRETATIE

De totaalscore geeft aan of er een algemene slaapstoornis is. Zo ja, dan geven de subschaalscores een indicatie van het specifieke type slaapstoornis.

SUBSCHALEN

De volgende subschalen zijn beschikbaar:
- Insomnia
- Parasomnia
- CRSD
- Hypersomnia
- RLS/PLMD
- SBD

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

© G.A. Kerkhof (2012)

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf