ManageWare Pro
Impact of Event Scale-EN
( IES-EN )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Posttraumatische stress, PTSS, PTSD

AFNAMEDUUR

5-10 min

OMSCHRIJVING

De IES onderzoekt het effect van een traumatische gebeurtenis. De vragen richten zich op twee dimensies van een posttraumatische stressstoornis: herbeleven (intrusion) en vermijden (avoidance).

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Meerkeuzevragen met 1 mogelijk antwoord op een 4-puntsschaal variërend van 'Not at all' (score=0) t/m 'Often' (score=5).

SCORING

De items worden per subschaal opgeteld tot een totaalscore.
De uitslag van de totaalscore (aard van de reactie) wordt weergegeven als “subklinisch”, “mild”, matig” of “ernstig”.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

Er zijn 2 subschalen:
- Intrusion (Intrusie of herbeleving)
- Avoidance (Vermijding)

ALGEMEEN

Onderzoek wijst erop dat de IES betrouwbaar en constructvalide is.

NORMGROEPEN

Er is een algemene normgroep beschikbaar.

LICENTIEHOUDER

LITERATUUR

Horowitz, M., Wilner, N., & Alvarez, W. (1979). Impact of Event Scale: A measure of subjective stress.Psychosomatic Medicine, 41, 209 – 218

Corcoran, K. & Fischer, J. (1994). Measures for clinical practice A Sourcebook (3rd Ed. Vol. 2 Adults). New York: The Free Press.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf