ManageWare Pro
Life Events Checklist voor de DSM-5 uitgebreid-NL
( LEC-5 uitgebreid-NL )

DOELGROEP

Adolescenten, volwassenen

TYPE

Posttraumatische stress, PTSS, PTSD

AFNAMEDUUR

5-10 min

OMSCHRIJVING

De Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) is een zelfrapportagevragenlijst bedoeld voor adolescenten en volwassenen die mogelijk kenmerken van PTSS hebben. De vragenlijst inventariseert blootstelling aan 16 potentieel ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen. De standaard lijst is uitgebreid met enkele vragen omtrent de meest ernstige ervaring om beoordeling van het PTSS A-criterium volgens de DSM-5 mogelijk te maken.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Op elke gebeurtenis wordt het type blootstelling aangegeven d.m.v. meerkeuzevragen met 1 of meer mogelijke antwoorden variërend van 'Zelf meegemaakt', 'Getuige van geweest', 'Ervan kennis genomen', 'Ermee geconfronteerd in het kader van werk', 'Weet niet', 'Niet van toepassing'.

SCORING

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

LITERATUUR

Weathers, F. W., Blake, D. D., Schnurr, P. P., Kaloupek, D. G., Marx, B. P., & Keane, T. M. (2013). Nederlandse vertaling: Boeschoten, M.A., Bakker, A., Jongedijk, R.A. & Olff, M. (2014) (Stichting Centrum ’45)

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf