In de afgelopen maanden is er door de ontwikkelaars hard gewerkt aan het toevoegen en vernieuwen van functionaliteiten binnen ConsultManager en MyMindspace.
Daarnaast is in samenwerking met meerdere professionals de zorginhoud van MyMindspace verder uitgebreid. In deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte van de nieuwste – en komende ontwikkelingen.

Aanleveringen SVR/SBG

Het aanleveren is inmiddels in volle gang en gaat in verreweg de meeste gevallen zonder problemen. De meest voorkomende foutmeldingen betreffen:

Prestatiecode voor onvolledig behandeltraject (OB) klopt niet.
De foutmelding hiervoor is in onbegrijpelijke taal: ‘cvc-pattern-valid’ etc. Er staat een bepaalde code in die begint met 805 en staat voor de SVR code voor een onvolledig behandeltraject. SVR wil een 3-cijferige diagnosecode zien als onderdeel van de prestatiecode. Echter, volgens de registratieregels voor de basis GGZ hoeft op een OB geen diagnose ingevuld te zijn. Deze discrepantie hebben we aan SVR gemeld. Voor nu kunt u OB’s uit de aanlevering halen om de foutmelding te voorkomen.

De SVR licentiecode is niet of niet goed ingevuld.
De code in ConsultManager (Gebruikersinstellingen, tabblad DIS/SBG) dient precies te worden overgenomen zoals u deze ontvangen heeft, dus inclusief de streepjes tussen de letter/cijfer combinaties.

Behandelactiviteiten staan niet in de verplichte aanleverset van SBG.
Deze worden door ConsultManager dan ook niet meegestuurd. SVR wil deze echter wel hebben en daarom zult u foutmeldingen krijgen op het ontbreken van de behandelactiviteiten. Deze meldingen betreffen echter alleen een waarneming, het is geen fout waardoor de aanlevering afgekeurd wordt.

Veilig blijven ROM’en

LVVP: ‘ Ga door met ROM’en, maar stop met aanleveren!’

Terwijl het aanleveren in volle gang is, adviseert de LVVP met onmiddellijke ingang de aanlevering aan SBG (via SVR) op te schorten. De reden hiervoor is het ontbreken van een afdoende wettelijke grondslag. De LVVP is wel voorstander van ROM, gezien de waardevolle inzichten die het biedt. Echter, ROM als instrument om te ranken, of voor gebruik bij de zorginkoop, wordt voor vrijgevestigden als onwenselijk bevonden.

Veilig blijven ROM’en met ConsultManager
Vanuit onze systemen worden geen automatische aanleveringen naar SVR/SBG gedaan. Anders dan bij sommige andere EPD en ROM leveranciers, wordt er alleen aangeleverd wanneer u dat zelf actief in gang gezet. U heeft dus 100% controle en u kunt ook blijven ROM’en zonder de data (ongemerkt) bij SBG aan te leveren.

Veilig cliënten aanmelden

Cliënten online aanmelden? Doe het veilig!

Een andere veiligheidskwestie die tevens in de laatste nieuwsbrief van de LVVP werd belicht, is het onbeveiligd verzenden van persoonsgegevens. Dit wordt aangemerkt als datalek en moet dus worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wist u dat dit ook geldt voor de online aanmelding van nieuwe cliënten via een onbeveiligde website? Omdat cliënten wordt gevraagd om persoonsgegevens te registeren op de website van u als GGZ-professional, maakt het hun persoonsgegevens tot bijzondere persoonsgegevens.

ManageWare Pro biedt als extra dienst een beveiligde online aanmeldservice. U krijgt op uw eigen website een beveiligd aanmeldingsformulier voor nieuwe cliënten. De gegevens en het intakeformulier, worden direct ingelezen in ConsultManager.

Deze snelle, online aanmeldingsprocedure voldoet geheel aan de veiligheidsvoorschriften van de LVVP. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk (helpdesk@managewarepro.nl).

Vernieuwde inlog ePraktijk

De software die het inloggen op ePraktijk regelt is geupdate. Het gereedschapskistje met o.a. Upload en Download icoon ziet er nu wat anders uit. Chrome gebruikers opgelet: in plaats van gebruik te maken van het plakbord voor kopiëren en plakken van stukken tekst moet u dit direct doen met Ctrl-C en Ctrl-V.

Firefox ondersteunt geen java meer. Als u met Firefox inlogt via één van de knoppen rechts met een bepaalde schermresolutie, dan werkt dat niet meer. U kunt nog steeds wel inloggen met de linkerknop SERVER (nr) BROWSER. Wilt u toch met java inloggen, dan kunt u een andere browser proberen.

Pilot nieuwe bekostigingsmodel GGZ

Zoals bekend gaat de GGZ per 01-01-2020 over naar een nieuw bekostigingsmodel, op basis van de Engelse werkwijze met zorgclusters. De voorbereidingen voor de overgang zijn in volle gang en momenteel worden zorgverleners gezocht voor een pilotfase.

Na overleg met de NZa heeft ManageWare Pro besloten om ook mee te doen met deze pilotfase.

Na de volgende grote update van ConsultManager (verwacht begin juni) kunnen zorgverleners die zich bij LVVP/NZa aangemeld hebben als pilot deelnemer via ConsultManager toegang krijgen tot de extra functionaliteit die daarvoor nodig is.

MyMindspace

Er zijn verschillende verbeteringen op het MyMindspace platform doorgevoerd.

De werking van de module To-do is geoptimaliseerd. Vooralsnog moest een cliënt op 2 plaatsen kijken om te zien of er wat te doen was: onder To-do voor losse taken (componenten) en in de module ‘Programma’ voor programmaonderdelen.
Om het voor de cliënt gemakkelijker te maken zijn alle to-do’s en programma-inhoud nu gecombineerd in hetzelfde To-do scherm.

Voor nog beter overzicht worden afgeronde to-do’s nu ook verzameld in een aparte tab: ‘voltooide to do’s’. Hier kunnen cliënten hun voltooide taken terug zien.


Aan de kant van de zorgverlener is er in het To-do scherm nog wel een aparte Programma tab, waarin de opbouw van het complete programma zichtbaar is.
Hier kan de zorgverlener aangeven welke onderdelen geactiveerd moeten worden voor de cliënt en getoond onder diens to-do’s. Op deze manier kan de zorgverlener eenvoudig de workflow voor de cliënt beheren.

Notificatiemails
Bij het klaarzetten van To-do’s voor uw cliënt, krijgt de cliënt hier automatisch een melding van per mail. Om ‘spam’ te voorkomen is de frequentie hiervan ingesteld op maximaal 1 melding per dag.
Wanneer u de cliënt (beveiligd) een bericht stuurt via het MyMindspace portaal, dan krijgt de cliënt hier na 30 minuten een melding van (indien het bericht dan nog niet gelezen is).

Nieuw traject direct op actief
Wanneer u vanuit ConsultManager een MyMindspace traject aanmaakt, dan kunt u dit traject vanaf volgende week direct na het aanmaken op actief zetten.

Additioneel programma aan een bestaand traject koppelen
Indien u in MyMindspace een traject bent gestart met een ‘vrij programma’, kunt u vanaf nu alsnog een geheel programma aanbieden binnen dit zelfde traject.

Tot nu toe moest u dan voor de cliënt een nieuw traject openen en daar het programma aan koppelen. U kunt nu via de tab ‘programma’ met de knop TOEVOEGEN een nieuw programma kiezen en toevoegen aan het huidige traject.

Programma’s ZorgIQ

De blended E-health programma’s van ZorgIQ zijn voor ConsultManager klanten per heden kosteloos beschikbaar. U kunt ervoor kiezen om de programma’s in zijn geheel aan te bieden, of om losse opdrachten aan uw cliënten aan te bieden (bijvoorbeeld psycho-educatie, registratieopdrachten of ontspanningsoefeningen).

Als u inlogt op MyMindspace, kunt u in het linkermenu naar ‘programma’s gaan en dan onder het tweede tabje (onder de naam van uw praktijk) de zorgIQ programma’s verkennen door rechts op het loepje te klikken.

Elk programma begint met een instructie voor de behandelaar.
Klik hier voor meer informatie over de programma’s van zorgIQ.

Time to ACT!

Onderdeel van het programma aanbod van zorgIQ is het programma
‘Time to ACT!’.
Dit programma is gebaseerd op de leerschool Acceptance and Commitment Therapy (ACT) van Steven Hays en bevat materiaal uit het boek ‘Time to ACT!’ van psychologen Gijs Jansen en Tim Batink.

De ACT werkwijze heeft overeenkomsten met Mindfulness Based Cognitieve Therapie.

ACT is gericht op het vergroten van de psychologische flexibiliteit en leert de cliënt eveneens doeltreffend te reageren op de problemen en uitdagingen die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt.

Het eHealth programma bestaat uit informatie over vechten tegen ongewenste gedachtes en gevoelens, leven vanuit de eigen waarden en opdrachten om te ontdekken wat je wensen zijn. Hierbij wordt ook gewerkt vanuit het ‘hier-en-nu’.

Aan het gebruik van dit programma zijn geen kosten verbonden.

Veilig informatie uitwisselen met MyMindspace

Het MyMindspace platform kan, naast het aanbieden van (blended) e-Health programma’s, bij uitstek worden ingezet voor een veilige uitwisseling van informatie en berichten tussen behandelaar en cliënt.

De ROM vragenlijsten die u met ConsultManager afneemt, worden vanaf volgende week ook beschikbaar binnen het MyMindspace account van de cliënt. De cliënt kan binnen zijn MyMindspace omgeving direct beginnen met invullen. U kunt de PDF rapportage van de vragenlijst vervolgens met één druk op de knop voor de cliënt beschikbaar maken.

Ook berichten, brieven en formulieren (bv een behandelplan) kunnen snel en veilig direct vanuit ConsultManager naar het MyMindspace traject van de cliënt gestuurd worden.

KOP-model online

Het KOP-model, ontwikkeld door klinisch psychologen Paul Rijnders en Els Heene, is een wetenschappelijk onderbouwd model voor de behandeling van cliënten met milde tot matige psychische klachten.

Het KOP-model gaat er van uit dat klachten het resultaat zijn van de wisselwerking tussen omstandigheden/omgevingsfactoren van de cliënt en de manier waarop de cliënt op die omstandigheden reageert. De balans tussen belastende omgevingsfactoren (O) en persoonlijk functioneren (P) kan zo ver uit het lood slaan dat er klachten (K) ontstaan:
K = O x P.

Het KOP-model is een effectieve basis voor kortdurende interventies om dit soort klachten te verhelpen. Kortdurende therapie blijkt goed te kunnen slagen als de cliënt zelf een grote rol op zich neemt. Met het KOP-model online kunt u cliënten in slechts een aantal sessies verder helpen. KOP-model online is een vorm van blended behandelen en bij uitstek geschikt voor kortdurende behandelingen.

Kosten
Voor het gebruik van het KOP-model zijn licentiekosten verschuldigd aan Boom Uitgevers Amsterdam. Deze bedragen € 36,- (excl. BTW) per afname of € 240,- (excl. BTW) per behandelaar per jaar voor ongelimiteerd gebruik. Ofwel: al bij 7 of meer afnames per jaar is het goedkoper om het jaarabonnement te nemen.

Interesse?
Neem contact op met de helpdesk (helpdesk@managewarepro.nl) om uw abonnement te activeren en de gebruikershandleiding te ontvangen.

Workshop online zorg: aan de slag met MyMindspace

In de maand mei zullen op meerdere data workshops worden georganiseerd over de mogelijkheden van digitale zorg en het inzetten van MyMindspace. U ontvangt hiervoor separaat een uitnodiging per e-mail.