ManageWare Pro
Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie Module-1
( MATE-1 )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Interview middelengebruik

AFNAMEDUUR

Ca. 20 min

OMSCHRIJVING

De MATE-1 (49 items) inventariseert het gebruik van alcohol, psychoactieve stoffen, nicotine en gokken. De vragenlijst wordt ingevuld tijdens een interview.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De MATE-1 bestaat uit 49 items met een open antwoordveld. Er wordt per middel gevraagd naar de dagen van gebruik, de hoeveelheid en de jaren met regelmatig gebruik.

SCORING

De score wordt berekend door de scores van alle items op te tellen.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

Er zijn geen normgroepen

LICENTIEHOUDER

© Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. (2007)

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf