ManageWare Pro
Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2-R
( NPV-2-R )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Evaluatie persoonlijkheidseigenschappen

AFNAMEDUUR

ca. 45 min

OMSCHRIJVING

De NPV-2-R is een vragenlijst voor het inventariseren van persoonlijkheidseigenschappen, bestaande uit 140 vragen verdeeld over 7 subschalen. De NPV-2-R is een gereviseerde versie van de bekende NPV-2.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

SCORING

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden gebruikt:
• Inadequatie
• Sociale Inadequatie
• Rigiditeit
• Verongelijktheid
• Zelfgenoegzaamheid
• Dominantie
• Zelfwaardering
• Inadequatie: Depressiviteit
• Inadequatie: Angst
• Sociale Inadequatie: Verlegenheid
• Sociale Inadequatie: Sociale vermijding
• Rigiditeit: Ordelijkheid
• Rigiditeit: Inflexibiliteit
• Dominantie: Leidinggeven
• Dominantie: Autonomie

ALGEMEEN

Er is uitgebreid onderzoek verricht naar de NPV-2-R. De vragenlijst toont een goede begripsvaliditeit en de betrouwbaarheid is goed tot zeer goed. De NPV-2-R is gevoelig voor korte-termijnveranderingen zoals test-hertest effecten of veranderingen in gezondheid.

NORMGROEPEN

Er zijn in totaal 15 normgroepen beschikbaar waarmee vergeleken kan worden, afhankelijk van opleidingsniveau, psychische gesteldheid of geslacht.

LICENTIEHOUDER

© 2014 Stichting Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst p/a, Boom test uitgevers, Amsterdam.

© 2014 D.P.H. Barelds, F. Luteijn, & H. van Dijk.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 5,25 per afname
image_pdf