ManageWare Pro
PTSS Checklist met A criterium NL
( PCL-5 met A-crit-NL )

DOELGROEP

Volwassenen en jongeren

TYPE

Evaluatie PTSS

AFNAMEDUUR

Ca. 10 min

OMSCHRIJVING

De PCL-5 met A-crit-NL is een zelfrapportage vragenlijst met 20 items en is bedoeld voor jongeren en volwassenen die mogelijk kenmerken vertonen van PTSS. De lijst is aangevuld met enkele vragen om beoordeling volgens het A-criterium mogelijk te maken.

ADVIES VOOR GEBRUIK

De PCL-5 met A-crit-NL kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt:

Het monitoren van verandering in symptomen gedurende en na een behandeling
Het screenen op PTSS
Het verkrijgen van een voorlopige indicatie voor PTSS

ANTWOORDTYPE

Er zijn 20 meerkeuzevragen met 1 mogelijk antwoord op een vijfpuntsschaal, variërend van 'Helemaal niet' (score=0) t/m 'Extreem veel' (score=4). De extra vragen voor het A-criterium zijn open vragen

SCORING

Scores worden opgeteld voor een totale ernstscore en scores op clusters B, C, D en E.

INTERPRETATIE

Voorlopige resultaten van validatieonderzoek uit de Verenigde Staten suggereren dat een afkappunt van 33 op de totale ernstscore van de PCL-5 een goede indicatie voor een PTSS diagnose geeft. Dit kan echter nog wijzigen zolang het onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de PCL-5 nog loopt. Er zijn nog geen PCL-5 afkappunten bekend voor de Nederlandse populatie. Onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de Nederlandse PCL-5 loopt.
Een indicatie voor een PTSS diagnose kan worden verkregen door elk item met een score van 2=matig of hoger als een aanwezig symptoom mee te tellen. Vervolgens wordt de DSM-5 diagnostische rekenregel toegepast die minimaal 1 B symptoom (vragen 1-5), 1 C symptoom (vragen 6-7), 2 D symptomen (vragen 8-14) en 2 E symptomen (vragen 15-20) vereist.

SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden onderscheiden:
- Cluster B
- Cluster C
- Cluster D
- Cluster E

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

© 2023

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Weathers, F.W., Litz, B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P. (2013). Nederlandse vertaling: Boeschoten, M.A., Bakker, A., Jongedijk, R.A. & Olff, M. (2014) (Stichting Centrum ’45).

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf