Privacybeleid

Privacyverklaring

Wij houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zorgen voor passende beveiliging van deze gegevens.

Contactgegevens ManageWare Pro

ManageWare Pro B.V., Beethovenlaan 33, 3706 BL Zeist, Postbus 568, 3700 AN Zeist e-mail: admin@managewarepro.nl / telefoon: 030-6925701

Contactgegevens Privacy Officer

Edwin van den Berg / e-mail: evandenberg@managewarepro.nl

Gegevens die verzameld worden

Afhankelijk van de relatie die we met u hebben en de diensten die u van ons afneemt kunnen we de volgende (persoons)gegevens verzamelen: naam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer, geslacht, bankrekening gegevens, beroep.

Doeleinden voor de verwerking

ManageWare Pro verwerkt gegevens om een efficiënte bedrijfsadministratie te kunnen voeren. ManageWare Pro verwerkt uw (persoons)gegevens om contact met u op te kunnen nemen, om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor administratieve zaken inclusief facturatie, voor ondersteuning en om nieuwsbrieven te versturen. Daarnaast kan ManageWare Pro uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of wettelijke verplichting.

Grondslag

De grondslag voor het verzamelen en verwerken van (persoons)gegevens door ManageWare Pro is uw toestemming. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt via een webformulier, per telefoon of per e-mail geeft u impliciet toestemming om deze gegevens door ons te laten verwerken voor de beschreven doeleinden.

Verstrekking aan derden

ManageWare Pro verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

ManageWare Pro bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand zolang u een relatie met ons hebt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft conform de AVG het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@managewarepro.nl. ManageWare Pro zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookiebeleid

ManageWare Pro maakt op haar websites gebruik van functionele cookies om bezoekers te helpen om efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. We gebruiken cookies ook om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en om voorkeuren op te slaan. Bezoekers van de websites hebben de mogelijkheid om het cookiegebruik in te stellen.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer ManageWare Pro het bovengenoemde niet naleeft heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring 20230401

Download PDF Privacybeleidspagina