ManageWare Pro
Penn State Worry Questionnaire
( PSWQ )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Zelfbeoordelingslijst piekeren

AFNAMEDUUR

5-10 min

OMSCHRIJVING

De PSWQ is een zelfbeoordelingsvragenlijst die iemands neiging tot piekeren meet. De vragenlijst bevat items over de mate, intensiteit en oncontroleerbaarheid van het piekeren. Het instrument beoogt een trekmaat te zijn van pathologisch piekeren, die de inhoud van het piekerproces buiten beschouwing laat.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De PSWQ bestaat uit 16 uitspraken met 1 antwoordmogelijkheid op een 5-punts schaal variërend van 'Helemaal niet kenmerkend' (score=1) t/m 'Erg kenmerkend' (score=5)

SCORING

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

Er is 1 normgroep beschikbaar (Algemene Nederlandse populatie).

LICENTIEHOUDER

© Meyer, T.J., Miller, M.L., Metzger, R.L., & Borkovec, T.D. (1990)
© Nederlandse versie: van Rijsoort, S., Vervaeke, G., & Emmelkamp, P. (1997)

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf