QuestPro GGZ voor Incura/CRS/HCI GGZ

QuestPro GGZ aanbieding voor Incura/CRS/HCI GGZ

Prijs per gebruiker per maand, excl. BTW

Aanmeldingsformulier Incura/CRS/HCI GGZ

Aanmeldingsformulier Incura/CRS/HCI GGZ

Wilt u een kopie mail ontvangen van elke testuitnodiging?
Wilt u een notificatie ontvangen van ingevulde vragenlijsten?
De abonnementskosten van QuestPro bedragen €7,50 per behandelaar per maand excl. BTW. Deze kosten worden door ManageWare Pro per kwartaal in rekening gebracht.

Afhankelijk van de gebruikte vragenlijsten kunnen licentiekosten verschuldigd zijn. Eventuele licentiekosten worden door ManageWare Pro per kwartaal achteraf in rekening gebracht.

Uw EPD leverancier brengt koppelkosten in rekening. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de genoemde abonnementskosten en worden door uw EPD leverancier apart verrekend.

Het QuestPro abonnement wordt voor minimaal 1 volledig kalenderkwartaal aangegaan. Daarna kan het per kwartaal worden opgezegd via een e-mail naar de ManageWare Pro helpdesk.

Machtiging doorlopende SEPA incasso

Door inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:

- ManageWare Pro BV (incassant-id NL76ZZZ652988370000) om periodiek incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
- uw bank om per kwartaal een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ManageWare Pro BV.

De machtiging betreft de kosten van de door u bij ManageWare Pro B.V. afgenomen QuestPro diensten.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

U ontvangt van iedere incasso-opdracht een nota voor uw administratie.