PREM cliëntervaringsmetingen voor Evry gebruikers

Speciaal LOGO pakket voor logopedisten

Evry aanbieding geldt voor 2024 en 2025 voor alle nieuwe aanmeldingen!

Prijzen per gebruiker per maand, excl. BTW

Geen praktijkkosten, geen eenmalige kosten

Speciale aanbiedingsprijs geldt alleen voor nieuwe aanmeldingen

Aanmeldingsformulier Evry

Aanmeldingsformulier Evry

Gewenst product

(Combi kosten PREM + LOGO of PREM + Intake 2024: 5,- p.beh.p.m.)

(Combi kosten PREM Light + LOGO of PREM Light + Intake 2024: 3,50 p.beh.p.m.)

Machtiging doorlopende SEPA incasso

Door inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:

- ManageWare Pro BV (incassant-id NL76ZZZ652988370000) om periodiek incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
- uw bank om per kwartaal een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ManageWare Pro BV.

De machtiging betreft de kosten van de door u bij ManageWare Pro B.V. afgenomen QuestPro diensten.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

U ontvangt van iedere incasso-opdracht een nota voor uw administratie.

De looptijd bedraagt minimaal 1 jaar met ingangsdatum 1-1-2025.
De dienst wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd, voor het eerst per 1-1-2026, tenzij u minimaal 1 volle kalendermaand van tevoren opzegt.

Eerder starten is mogelijk, maar de eerste vervaldatum blijft 1-1-2026.

Prijzen zijn per behandelaar per maand excl. BTW.

Facturatie geschiedt door WinMens op basis van een jaartarief van 42,00 (actietarief) dan wel 59,40 (regulier tarief) per behandelaar excl. BTW