PREM cliëntervaringsmetingen voor Evry gebruikers

PREM cliëntervaringsmetingen voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie.

Evry aanbieding geldig voor alle aanmeldingen in 2023!

Prijzen per gebruiker per maand, excl. BTW

Speciale aanbiedingsprijs gelden alleen voor 2023 en bij aanmelding vóór 1 april 2023

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Gewenst product
(Combi kosten 2023: 5,- p.m.)

Machtiging doorlopende SEPA incasso

Door inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:

- ManageWare Pro BV (incassant-id NL76ZZZ652988370000) om periodiek incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
- uw bank om per kwartaal een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ManageWare Pro BV.

De machtiging betreft de kosten van de door u bij ManageWare Pro B.V. afgenomen QuestPro diensten.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

U ontvangt van iedere incasso-opdracht een nota voor uw administratie.

De looptijd bedraagt 1 jaar met ingangsdatum 1-1-2023.
De dienst wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd, voor het eerst per 1-1-2024, tenzij u minimaal 1 volle kalendermaand van tevoren opzegt.