PREM cliëntervaringsmetingen voor Evry gebruikers

PREM cliëntervaringsmetingen voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie.

Evry aanbieding geldt voor 2023 en 2024 voor alle nieuwe aanmeldingen!

Prijzen per gebruiker per maand, excl. BTW

Speciale aanbiedingsprijs geldt alleen voor nieuwe aanmeldingen

Aanmeldingsformulier Incura

Aanmeldingsformulier Incura

Gewenst product

(Combi kosten PREM + LOGO of PREM + Intake 2024: 5,- p.beh.p.m.)

(Combi kosten PREM Light + LOGO of PREM Light + Intake 2024: 3,50 p.beh.p.m.)

Machtiging doorlopende SEPA incasso

Door inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:

- ManageWare Pro BV (incassant-id NL76ZZZ652988370000) om periodiek incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
- uw bank om per kwartaal een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ManageWare Pro BV.

De machtiging betreft de kosten van de door u bij ManageWare Pro B.V. afgenomen QuestPro diensten.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

U ontvangt van iedere incasso-opdracht een nota voor uw administratie.

De looptijd van nieuwe abonnementen is in eerste instantie tot 1-1-2025. Abonnementen worden daarna stilzwijgend verlengd, waarbij per kalenderkwartaal opgezegd kan worden.

Prijzen zijn per behandelaar per maand excl. BTW.