Onze diensten voor paramedische praktijken bij Incura:

PREM cliëntervaringsmetingen

Intake vragenlijst met EPD koppeling

Praktijken in de fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, oefentherapie en ergotherapie kunnen bij ons terecht voor PREM metingen. Tevens bieden we een beroepsgroep-specifieke intake vragenlijst met EPD koppeling.

  Incura aanbieding geldig voor alle aanmeldingen in 2023!

  Prijzen per gebruiker per maand, excl. BTW

  Speciale aanbiedingsprijzen gelden alleen voor 2023

  Aanmeldingsformulier

  Aanmeldingsformulier

  Gewenst product
  (Combi kosten 2023: 5,- p.m.)

  Machtiging doorlopende SEPA incasso

  Door inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:

  - ManageWare Pro BV (incassant-id NL76ZZZ652988370000) om periodiek incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
  - uw bank om per kwartaal een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ManageWare Pro BV.

  De machtiging betreft de kosten van de door u bij ManageWare Pro B.V. afgenomen QuestPro diensten.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  U ontvangt van iedere incasso-opdracht een nota voor uw administratie.

  De looptijd bedraagt 1 jaar met ingangsdatum 1-1-2023.
  De dienst wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd, voor het eerst per 1-1-2024, tenzij u minimaal 1 volle kalendermaand van tevoren opzegt.