Onze diensten voor Incura paramedie:

PREM, intake , anamnese, Q-global scoring, meetinstrumenten

QuestPro biedt Incura praktijken in de logopedie, fysiotherapie, diëtetiek, oefentherapie, ergotherapie en huidtherapie een volledige PREM dienst tegen zeer scherpe tarieven.

Tevens een speciaal QuestPro LOGO pakket voor logopedisten en intake vragenlijsten voor fysiotherapie en overige paramedie.

  Aanbieding geldt voor 2024 en 2025 voor alle nieuwe aanmeldingen!

  Aanbieding voor logopedie

  Aanbieding voor overige paramedie

  Prijzen per gebruiker per maand, excl. BTW

  Geen eenmalige kosten, geen praktijkkosten

  Speciale aanbiedingsprijzen gelden alleen voor nieuwe aanmeldingen

  Aanmeldingsformulier Incura

  Aanmeldingsformulier Incura

  Gewenst product

  (Combi kosten PREM + LOGO of PREM + Intake 2024 en 2025: 4,95 p.beh.p.m.)

  (Combi kosten PREM Light + LOGO of PREM Light + Intake 2024: 3,50 p.beh.p.m.)

  Machtiging doorlopende SEPA incasso

  Door inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:

  - ManageWare Pro BV (incassant-id NL76ZZZ652988370000) om periodiek incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
  - uw bank om per kwartaal een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ManageWare Pro BV.

  De machtiging betreft de kosten van de door u bij ManageWare Pro B.V. afgenomen QuestPro diensten.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  U ontvangt van iedere incasso-opdracht een nota voor uw administratie.

  De looptijd bedraagt minimaal 1 jaar met ingangsdatum 1-1-2025.
  De dienst wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd, voor het eerst per 1-1-2026, tenzij u minimaal 1 volle kalendermaand van tevoren opzegt.

  Eerder starten is mogelijk, maar de eerste vervaldatum blijft 1-1-2026.

  Prijzen zijn per behandelaar per maand excl. BTW.