Onze diensten voor paramedische praktijken bij Incura:

PREM cliëntervaringsmetingen

Intake vragenlijst met EPD koppeling

Praktijken in de fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, oefentherapie en ergotherapie kunnen bij ons terecht voor PREM metingen. Tevens bieden we een beroepsgroep-specifieke intake vragenlijst met EPD koppeling.

  Aanbieding geldt voor 2023 en 2024 voor alle nieuwe aanmeldingen t/m 31-12-2023!

  Prijzen per gebruiker per maand, excl. BTW

  Speciale aanbiedingsprijzen gelden alleen voor nieuwe aanmeldingen

  Aanmeldingsformulier

  Aanmeldingsformulier

  Gewenst product

  (Combi kosten PREM + Intake 2023 en 2024: 5,- p.m.)

  (Combi kosten PREM Light + Intake 2023 en 2024: 3,50 p.m.)

  Machtiging doorlopende SEPA incasso

  Door inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:

  - ManageWare Pro BV (incassant-id NL76ZZZ652988370000) om periodiek incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
  - uw bank om per kwartaal een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ManageWare Pro BV.

  De machtiging betreft de kosten van de door u bij ManageWare Pro B.V. afgenomen QuestPro diensten.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  U ontvangt van iedere incasso-opdracht een nota voor uw administratie.

  De looptijd bedraagt 1 jaar met ingangsdatum 1-1-2024.
  De dienst wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd, voor het eerst per 1-1-2025, tenzij u minimaal 1 volle kalendermaand van tevoren opzegt.

  Prijzen zijn per behandelaar per maand excl. BTW.