PREM cliëntervaringsmetingen

Intake vragenlijst met EPD koppeling

Gespecialiseerde logopedische anamnese

CELF-5 en PPVT scoring met EPD-koppeling

Wat is PREM?

PREM staat voor Patient Reported Experience Measure. Aan de hand van een korte, gestandaardiseerde vragenlijst wordt de cliëntervaring en cliënttevredenheid op verschillende onderdelen van de behandeling gemeten.

U krijgt van ons een dashboard met overzichtelijke rapportages. Zo verkrijgt u op geaggregeerd niveau inzicht in het functioneren van uw praktijk vanuit het perspectief van de cliënten. De sterke punten van uw praktijk kunt u gebruiken om u te profileren, verbeterpunten kunt u gebruiken om aan te werken.

Met een QuestPro PREM widget op uw praktijk website kunt u bezoekers informeren over hoe de praktijk door cliënten beoordeeld wordt.

Wilt u weten hoe uw praktijk het doet ten opzichte van de landelijke benchmark, dan kunnen de verzamelde gegevens hiervoor (geanonimiseerd) aangeleverd worden. Aanlevering aan Zorgkaart NL maakt het voor cliënten mogelijk om úw praktijk te kiezen op basis van ervaringen van andere cliënten.

QuestPro PREM dashboard

Waarom PREM?

Optimaal profileren door inzage in eigen kracht

Identificeren van en werken aan verbeterpunten

Optimaliseren dienstverlening

Vergelijken met andere praktijken

Helpt praktijkkeuze client

Financiële prikkel verzekeraars

Geen dubbele kosten bij overstappen!

Te laat met opzeggen van uw huidige PREM leverancier? Geen probleem! U kunt gewoon beginnen met QuestPro PREM, zolang u nog kosten heeft aan het oude PREM abonnement betaalt u niets voor QuestPro PREM.

Nu ook: PREM Light

Wilt u wel gedetailleerd inzicht in het functioneren van uw praktijk in de ogen van cliënten, maar hoeft u geen gegevensaanleveringen te doen voor de landelijke benchmark, Zorgkaart NL of verzekeraars? Kies dan nu voor PREM Light tegen een zeer voordelig tarief van €2,50 per behandelaar per maand (excl. BTW).

Hoeveel tijd bent ú nu kwijt met het verwerken van de intakegegevens van een nieuwe cliënt? Dat kan handiger door gebruik te maken van onze intake vragenlijst gekoppeld aan uw EPD. Minder administratie, meer informatie!

In samenwerking met diverse praktijken zijn intake vragenlijsten ontwikkeld voor verschillende beroepsgroepen. Gebruikers kunnen deze vragenlijsten in hun geheel inzetten of alleen een selectie van de vragen die voor hen het meest relevant zijn. De vragenlijsten worden klaargezet vanuit het EPD en door de patiënt ingevuld in de veilige online omgeving van QuestPro. Ingevulde vragenlijsten komen als PDF terug in het EPD. Ook is EPD koppeling mogelijk op het niveau van individuele vragen of middels een verzamelveld.

Voor de volgende beroepen zijn aparte intakes beschikbaar:

– Fysiotherapie (volwassene, kind)

– Logopedie (volwassene, kind)

– Paramedie algemeen (volwassene, kind)

Door Didactia ontwikkelde set gespecialiseerde logopedische anamnese lijsten. De lijsten zijn in een logopedische praktijksetting ontwikkeld en getest. Logopedisten die met de anamnese lijsten werken zijn enthousiast over de inhoud en de tijdsbesparing die de anamnese lijsten opleveren bij het opstellen van een logopedisch profiel en behandelplan.
De anamnese lijsten worden in het EPD klaargezet om in te vullen in de veilige online omgeving van QuestPro. Het ingevulde formulier wordt als PDF automatisch toegevoegd aan het cliëntdossier in het EPD.

Er zijn gespecialiseerde anamnese lijsten voor:

Mondgewoonten
Meertaligheid (incl. SNEL test)
Taal- en spraakontwikkeling (incl. SNEL test)
Articulatie
Lezen en spelling – groep 2
Lezen en spelling – groep 3
Stem – volwassene (incl. VHI)
Stem – kind
Stem – transgender (incl. VHI)

Additionele lijsten zijn in voorbereiding.

Licentiekosten: €2,40 (excl. BTW) per afgenomen anamnese lijst.

CELF, PPVT en EVT Q-global scoring met EPD koppeling

Goed nieuws voor logopedisten die de CELF-5 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) en PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test) instrumenten gebruiken! Door onze samenwerking met testuitgever Pearson zijn wij in staat om een koppeling aan te bieden tussen het EPD en het Q-global scoreplatform van Pearson. Dit werkt als volgt:

  • Scoreformulieren worden vanuit het EPD klaargezet en vooringevuld met cliëntgegevens.
  • Het scoreformulier wordt eveneens geopend vanuit het EPD, inloggen op Q-global is niet nodig.
  • Na invullen van de scores komt de PDF rapportage automatisch in het cliëntdossier in het EPD.

Vergeleken met handmatige scoring bespaart de scoring via QuestPro en Q-global veel tijd en is minder foutgevoelig. De EPD koppeling maakt het proces efficiënter en zorgt ervoor, dat alle benodigde informatie centraal in het EPD opgeslagen wordt.

Q-global scoring voor de CELF-5 komt in februari 2024 beschikbaar. De nieuwe PPVT-5 en EVT-3 komen snel daarna. Deze twee zijn niet langer op papier te scoren.

Een Pearson Q-global abonnement is niet nodig voor deze handige functionaliteit. U betaalt alleen licentiekosten voor de CELF-5, PPVT-5 en EVT-5 (€2,50 per afname excl. BTW)

Diverse veel gebruikte vragenlijsten, meetinstrumenten en scoreformulieren voor logopedie en ergotherapie. Het instrument wordt klaargezet in het EPD en ingevuld in de veilige online omgeving van QuestPro. Resultaten zijn direct in te zien in het EPD.

 

Logopedie Logopedie Ergotherapie
Force scale SNEL COPM
GRBAS SVC-NL Zelfredzaamheidsmatrix
GRBASI VAS 0-100 1 klacht
ICS-NL VAS 0-100 3 klachten
NRS 0-10 1 klacht VHI-NL
NRS 0-10 3 klachten VHI-10

Bovenstaande testen komen beschikbaar in maart 2024. Daarna wordt het aanbod regelmatig uitgebreid in overleg met gebruikers.
Veel van deze testen zijn licentievrij. Waar wel licentiekosten verschuldigd zijn wordt dat aangegeven bij het klaarzetten.

 

Bekijk de aanbieding voor uw EPD en meld u aan!