PREM cliëntervaringsmetingen

Intake vragenlijst met EPD koppeling

CELF-5 en PPVT scoring met EPD-koppeling

Diverse meetinstrumenten en vragenlijsten

Wat is PREM?

PREM staat voor Patient Reported Experience Measure. Aan de hand van een korte, gestandaardiseerde vragenlijst wordt de cliëntervaring en cliënttevredenheid op verschillende onderdelen van de behandeling gemeten.

U krijgt van ons een dashboard met overzichtelijke rapportages. Zo verkrijgt u op geaggregeerd niveau inzicht in het functioneren van uw praktijk vanuit het perspectief van de cliënten. De sterke punten van uw praktijk kunt u gebruiken om u te profileren, verbeterpunten kunt u gebruiken om aan te werken.

Wilt u weten hoe uw praktijk het doet ten opzichte van de landelijke benchmark, dan kunnen de verzamelde gegevens hiervoor (geanonimiseerd) aangeleverd worden. Aanlevering aan Zorgkaart NL maakt het voor cliënten mogelijk om úw praktijk te kiezen op basis van ervaringen van andere cliënten.

QuestPro PREM dashboard

Waarom PREM?

Optimaal profileren door inzage in eigen kracht

Identificeren van en werken aan verbeterpunten

Optimaliseren dienstverlening

Vergelijken met andere praktijken

Helpt praktijkkeuze client

Financiële prikkel verzekeraars

Geen dubbele kosten bij overstappen!

Te laat met opzeggen van uw huidige PREM leverancier? Geen probleem! U kunt gewoon op 1 januari beginnen met QuestPro PREM, zolang u nog kosten heeft aan het oude PREM abonnement betaalt u niets voor QuestPro PREM.

Nu ook: PREM Light

Wilt u wel gedetailleerd inzicht in het functioneren van uw praktijk in de ogen van cliënten, maar hoeft u geen gegevensaanleveringen te doen voor de landelijke benchmark, Zorgkaart NL of verzekeraars? Kies dan nu voor PREM Light tegen een zeer voordelig tarief van €2,50 per behandelaar per maand (excl. BTW).

Hoeveel tijd bent ú nu kwijt met het verwerken van de intakegegevens van een nieuwe cliënt? Dat kan handiger door gebruik te maken van onze intake vragenlijst gekoppeld aan uw EPD. Minder administratie, meer informatie!

Voor de volgende beroepen zijn aparte intakes beschikbaar:

– Fysiotherapie (volwassene, kind)

– Logopedie (volwassene, kind)

– Paramedie algemeen (b.v. ergotherapie, huidtherapie)

CELF-5 en PPVT scoring in Q-global met EPD koppeling

Goed nieuws voor logopedisten die de CELF-5 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) en PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test) instrumenten gebruiken! In samenwerking met testuitgever Pearson zijn we bezig om via QuestPro een koppeling te maken tussen de Q-global scoringssoftware van Pearson en het EPD. Deze koppeling faciliteert het volgende:

– Vanuit het EPD het Q-global scoringsformulier klaarzetten, vooringevuld met de benodigde basisgegevens.
– In Q-global gegenereerde rapportages automatisch overzetten naar het EPD.

Vergeleken met handmatige scoring bespaart de scoring via Q-global veel tijd en is minder foutgevoelig. De EPD koppeling via QuestPro maakt het proces efficienter en zorgt ervoor, dat alle benodigde informatie centraal in het EPD opgeslagen wordt.

Naar verwachting komt de QuestPro koppeling voor de CELF-5 in de loop van augustus beschikbaar. Een nieuwe versie van de PPVT komt in november beschikbaar, deze kan dan eveneens gescoord worden in Q-global met gebruikmaking van de QuestPro EPD-koppeling.

Om gebruik te maken van deze handige functionaliteit is een Pearson Q-global abonnement nodig op de gewenste meetinstrumenten. Voor het gebruik van de EPD koppeling via QuestPro rekenen wij een bescheiden toeslag. Meer informatie over prijsstelling en aanmelding volgt!

Vanaf het vierde kwartaal 2023 kunt u via QuestPro diverse metingen en vragenlijsten afnemen voor paramedische disciplines. Enkele voorbeelden:

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

VAS (1 klacht en 3 klachten)

Schaal voor Verstaanbaarheid in de Context (SVC)

Klepel/EMT

Force Scale (liptreksterkte)

Montreal Cognitive Assessment test MOCA)

Algemene toestandslijst (ATL)

Fatigue Assessment Scale (FAS)

Fatigue Severity Scale (FSS)

Levenscijfer

GRBAS

VAS/NRS pijn/slaapproblemen/vermoeidheid

Pain Catastrophising Scale (PCS)

Vinger-vloerafstand

Dit aanbod wordt regelmatig uitgebreid. Heeft u behoefte aan bepaalde vragenlijsten? Laat het ons weten!

Bekijk de aanbieding voor uw EPD en meld u aan!