Onze diensten voor paramedische praktijken:

PREM cliëntervaringsmetingen

Intake vragenlijst met EPD koppeling

Praktijken in de fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, oefentherapie en ergotherapie kunnen bij ons terecht voor PREM metingen. Tevens bieden we een beroepsgroep-specifieke intake vragenlijst met EPD koppeling.

  Wat is PREM?

  PREM staat voor Patient Reported Experience Measure. Aan de hand van een korte, gestandaardiseerde vragenlijst wordt de cliëntervaring en cliënttevredenheid op verschillende onderdelen van de behandeling gemeten.

  U krijgt van ons een dashboard met overzichtelijke rapportages. Zo verkrijgt u op geaggregeerd niveau inzicht in het functioneren van uw praktijk vanuit het perspectief van de cliënten. De sterke punten van uw praktijk kunt u gebruiken om u te profileren, verbeterpunten kunt u gebruiken om aan te werken.

  Wilt u weten hoe uw praktijk het doet ten opzichte van de landelijke benchmark, dan kunnen de verzamelde gegevens hiervoor (geanonimiseerd) aangeleverd worden. Aanlevering aan Zorgkaart NL maakt het voor cliënten mogelijk om úw praktijk te kiezen op basis van ervaringen van andere cliënten.

   QuestPro PREM dashboard

   Waarom PREM?

    

   • Profileren door inzage in eigen kracht
   • Identificeren van en werken aan verbeterpunten
   • Optimaliseren dienstverlening
   • Vergelijken met andere praktijken
   • Helpt praktijkkeuze client
   • Financiële prikkel verzekeraars

   Intake vragenlijst

    

   Hoeveel tijd bent ú nu kwijt met het verwerken van de intakegegevens van een nieuwe cliënt? Dat kan handiger door gebruik te maken van onze intake vragenlijst gekoppeld aan uw EPD. Minder administratie, meer informatie!

   Voor de volgende beroepen zijn aparte intakes beschikbaar:

   – Fysiotherapie (volwassene, kind)

   – Logopedie (volwassene, kind)

   – Paramedie algemeen (b.v. ergotherapie, huidtherapie)

    cliëntportaal

    QuestPro dashboard

    U krijgt van ons een dashboard met instellingen, overzichtelijke gegevens en rapportagemogelijkheden

    • Instellingen intake vragenlijst
    • Aantal verzonden vragenlijsten
    • PREM responspercentage
    • PREM gemiddeld rapportcijfer
    • PREM Net Promoter Score
    • PREM gemiddelde scores op alle vragen
    • PREM complimenten en suggesties van cliënten

    Bekijk de aanbieding voor uw EPD en meldt u aan!