ManageWare Pro
Rouw Vragenlijst
( RVL )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Rouwverwerking

AFNAMEDUUR

ca. 10 min

OMSCHRIJVING

De RVL is ontwikkeld om gecompliceerde rouw te meten. De vragen verwijzen naar psychische symptomen, psychosomatische symptomen en gedragsverandering die zijn ontstaan na het overlijden van de geliefde.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De RVL is opgebouwd uit 29 items die worden gescoord op een 5-puntsschaal van 'Nooit' (score=0) t/m 'Altijd' (score=4).

SCORING

Een totaalscore wordt berekend. Er worden afkappunten gehanteerd om aan te geven of er sprake is van gecompliceerde rouw (score >39) of ernstig gecompliceerde rouw (score>87).

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

Er is een algemene normgroep beschikbaar.

LICENTIEHOUDER

© H. Prigerson, S. Jacobs, S. Kasl (1997)

© Voor Nederland: J. de Keijser (GGZ Friesland), J. van den Bout, P. Boelen (Universiteit Utrecht) (1998). Vertaling: A. Niemeijer-Hilsum

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf