ManageWare Pro
Structured Clinical Interview DSM5 Persoonlijkheidsvragenlijst
( SCID-5-PV )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Screening persoonlijkheidsstoornissen

AFNAMEDUUR

ca. 25 min

OMSCHRIJVING

De SCID-5-PV is een screeningsinstrument voor 10 persoonlijkheidsstoornissen uit de DSM-5.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De SCID-5-PV is een vragenlijst met 106 vragen met een Ja/Nee antwoordmogelijkheid.

SCORING

Indien de respondent bij een of meer vragen Ja antwoordt wordt het criterium gescoord. Indien er aan voldoende criteria wordt voldaan wordt een waarschijnlijkheidsclassificatie afgegeven voor de persoonlijkheidsstoornis. Dit betreft enkel een hypothese en behoeft andere vormen van klinische verificatie.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

Er zijn 10 subschalen verdeeld over 3 clusters:

Cluster A: (vreemd, raar, in zichzelf gekeerd)
• Schizoïde persoonlijkheid
• Paranoïde persoonlijkheid
• Schizotypische persoonlijkheid

Cluster B: (extravert, agressief)
• Antisociale persoonlijkheid / Normoverschrijdende gedragsstoornis
• Borderline persoonlijkheid
• Histrionische persoonlijkheidsstoornis
• Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Cluster C: (introvert, angstig)
• Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
• Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
• Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

Er is een algemene normgroep beschikbaar.

LICENTIEHOUDER

© 2017 American Psychiatric Association & Boom Uitgevers Amsterdam

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 2,75 per afname
image_pdf