ManageWare Pro
Teacher Report Form
( TRF )

DOELGROEP

Kinderen, jeugd

TYPE

Gedrags- en symptoomevaluatie

AFNAMEDUUR

45-60 min

OMSCHRIJVING

Door leerkracht in te vullen vragenlijst uit het ASEBA systeem voor gedrag- en symptoominventarisatie bij kinderen/jeugd. Zie ook CBCL 1,5-5, CBCL 6-18 en YSR.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De vragenlijst bestaat uit een algemeen gedeelte en vragen die gescoord worden op een 3-puntsschaal variërend van 'Helemaal niet' (score=0) t/m 'Duidelijk of vaak' (score=2).

SCORING

De score geeft aanwijzingen op het gebied van probleemgebieden of van DSM pathologie.
De scores worden vertaald in T-scores en als volgt gescoord: “Klinisch – Grensgebied – Normaal”.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

Er zijn 31 subschalen beschikbaar in de volgende gebieden:
Competentieschalen:
• activiteiten
• sociaal
• school

DSM schalen:
• Affectieve problemen
• Angstproblemen
• Lichamelijke problemen
• Aandachtstekort / Hyperactiviteitsproblemen
• Oppositioneel opstandige problemen
• Gedragsproblemen

ALGEMEEN

Wat betreft de betrouwbaarheid zijn zowel de inter-rater betrouwbaarheid en de test-hertest betrouwbaarheid ruim voldoende. Zowel de inhoudsvaliditeit als de constructvaliditeit zijn hoog.

NORMGROEPEN

Er zijn vier normgroepen beschikbaar:
• Jongens 6-11
• Jongens 12-18
• Meisjes 6-11
• Meisjes 12-18

LICENTIEHOUDER

© 2000 T.M. Achenbach

Nederlandse vertaling door: F.C. Verhulst en J. van der Ende, Erasmus MC Rotterdam.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W., & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL (child behavior checklist). Assen: Van Gorcum & Comp B.V.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 1,40 per afname
image_pdf