ManageWare Pro
Utrechts Coping Lijst
( UCL )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Coping stijl

AFNAMEDUUR

ca. 15 min

OMSCHRIJVING

Vragenlijst (47 vragen) om de coping stijl van de client te meten (probleemoplossend vermogen als onderdeel van de persoonlijkheid)

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De UCL bestaat uit 47 meerkeuzevragen die worden beantwoord op een 4-puntsschaal van 'Zelden of nooit' (score=1) t/m 'Zeer vaak' (score=4).

SCORING

De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen.

INTERPRETATIE

Een stabiel patroon zonder grote uitschieters duidt op een gevarieerd arsenaal aan gedragsalternatieven of kan juist verwijzen naar een weinig uitgesproken persoonlijke stijl. Actieve coping lijkt te passen bij een adaptievere stijl dan passieve of palliatieve coping.

SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden gebruikt:
• ACT: Actief aanpakken, confronteren
• PAL: Palliatieve reactie
• VER: Vermijden, afwachten
• SOC: Sociale steun zoeken
• PAS: Passief reactiepatroon
• EXP: Expressie van emoties
• GER: Geruststellende en troostende gedachten hanteren

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

© 1988 Pearson Assessment & Information B.V., Amsterdam.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Scheurs, P.J.G., van de Willige, G., Brosschot, J., F., Tellegen, B., & Graus, G.M.H. (1993). De Utrechtse coping lijst: omgaan met problemen en gebeurtenissen. Amsterdam: Pearson Assessment & Information B.V.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 2,75 per cliënt
image_pdf