ManageWare Pro
Vragenlijst ArbeidsReïntegratie-2
( VAR-2 )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Arbeidsreïntegratie, ziekteverzuim

AFNAMEDUUR

ca. 25 min

OMSCHRIJVING

De VAR-2 is een vragenlijst bestaande uit 94 items, gericht op het voorspellen van de te verwachten verzuimduur. Met de VAR-2 kan worden bepaald of er een verhoogd risico is op langdurig verzuim. Ook worden risico indexen berekend met betrekking tot vitaliteit en balans steun-stressoren.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De vragen worden gescoord op een 4-puntsschaal lopend van “Niet” tot “Meestal of altijd” of van “Mee oneens” tot “Helemaal mee eens”.

SCORING

De VAR-2 bestaat uit genormeerde schalen die inzicht geven in werk en welbevinden. Hierdoor komt men te weten waarom bepaalde indexen zijn verhoogd en de professional krijgt ideeën aangereikt wat er aan de hand is.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

De VAR-2 heeft 13 schalen welke verdeeld zijn over vijf domeinen:
• steun
• stressoren
• persoonskenmerken
• klachten
• ervaren beperkingen

De schalen zijn genormeerd. Bij een aantal schalen behoren subschalen (thema’s). De thema’s zijn niet genormeerd en worden gebruikt als checklist. Er zijn in totaal 23 thema’s. Op geaggregeerd niveau worden er drie risico-indexen berekend:
• verzuimrisico
• vitaliteit
• balans steun-stressoren

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

© VAR-2 BV

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Vendrig, A.A. & Schaafsman, F.G. (2018). Reliability and validity of the Work and Well-Being Inventory (WBI) for employees. Journal of Occupational Rehabilitation, 28, 377-390.

Vendrig, L., Hove. M. van, Meijel, M. van, & Donceel, P. (2011). Voorspellen van de verwachte verzuimduur met de Vragenlijst ArbeidsReïntegratie. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 19, 7-13.

Vendrig, L. (2007). Risico op langdurig verzuim onderzocht met de Vragenlijst ArbeidsReïntegratie (VAR). Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 7, 386-391.

Vendrig, L. (2005). De vragenlijst arbeidsreïntegratie. Diagnostiek-Wijzer, 8, 27-39.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€5,20 per afname
image_pdf