ManageWare Pro
Young Schema Questionnaire L2
( YSQ-L2 )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Persoonlijkheid - cognitieve schema's

AFNAMEDUUR

ca. 45 min

OMSCHRIJVING

De Young Schema Questionnaire (YSQ-L2) is een vragenlijst die gebruikt wordt bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen volgens de schemasystematiek van Jeffrey Young. De vragenlijst is niet genormeerd.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Uitgebreide vragenlijst met 205 vragen. Er wordt gebruik gemaakt van een 6-punts antwoordschaal variërend van 'Helemaal niet waar' (score=1) t/m 'Helemaal waar' (score=6).

SCORING

De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Sommige items zijn gespiegeld.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

Er zijn 16 subschalen en een totaalschaal:
- Afhankelijkheid/onbekwaamheid
- Sociale ongewenstheid
- Mislukking
- Sociaal isolement/vervreemding
- Verlating/instabiliteit
- Minderwaardigheid/schaamte
- Emotionele verwaarlozing
- Wantrouwen/misbruik
- Gebrek aan zelfbeheersing/zelfdiscipline
- Zich rechten toe-eigenen
- Meedogenloze normen/overmatig kritisch
- Emotionele geremdheid
- Zelfopoffering
- Onderwerping
- Verstrengeling/kluwen
- Kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar
- Totaal

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

Er zijn geen normgroepen.

LICENTIEHOUDER

© 2003 Jeffrey Young, Ph.D., & Gary Brown, Ph.D.
Nederlandse vertaling: 1997 Utrecht: Ambulatorium Universiteit Utrecht., M. Rijkeboer en F. Sterk

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 0,30 per afname
image_pdf