ManageWare Pro
Zelfredzaamheidsmatrix
( ZRM )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Zelfredzaamheid

AFNAMEDUUR

ca. 5 min

OMSCHRIJVING

Zelfredzaamheid op 11 domeinen gemeten. Zelfredzaamheid is de uitkomst van vaardigheden, omstandigheden en beweegredenen om in het dagelijks leven goed te functioneren.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De vragenlijst bevat 4 contextvragen en 11 meerkeuzevragen over specifieke domeinen van zelfredzaamheid.

SCORING

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

Er zijn 11 subschalen:
- Financiën
- Dagbesteding
- Huisvesting
- Huiselijke relaties
- Geestelijke gezondheid
- Lichamelijke gezondheid
- Verslaving
- Activiteiten dagelijks leven
- Sociaal netwerk
- Maatschappelijke participatie
- Justitie

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

© 2016 zorgIQ
© 2021 MyMindspace BV

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf