ManageWare Pro
Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit
( ZVAH )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Screening ADHD

AFNAMEDUUR

10-15 min

OMSCHRIJVING

Dit is een zelfrapportage vragenlijst over aandachtsproblemen en hyperactiviteit. De 13 vragen worden tweemaal gesteld, eenmaal met betrekking op volwassenheid en eenmaal met betrekking op kindertijd.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Er worden 13 vragen gesteld over gedrag in de volwassenheid en vervolgens dezelfde 13 vragen over gedrag in de kindertijd. Bij iedere vraag moet worden aangegeven in hoeverre bepaald gedrag aanwezig is/was. De antwoordcategorieën variëren van ‘Nooit of zelden” tot “Erg vaak”.

SCORING

De 13 items per levensfase teruggerekend naar de oorspronkelijke 18 symptomen conform de DSM IV.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden gebruikt:
• Aandachtstekort kindertijd (A1)
• Hyperactiviteit-Impulsiviteit kindertijd (A2)
• Aandachtstekort volwassenheid (A1)
• Hyperactiviteit-Impulsiviteit volwassenheid (A2)

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

© 1997 J.J.S. Kooij en J.K. Buitelaar

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

J.J.S. Kooij en Buitelaar, 1997. In: J.J.S. Kooij, ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling, 3e druk. Pearson Assessment and Information BV, 2010.

J.J.S Kooij et al., 2005. Internal and external validity of attention-defiicit/hyperactivity disorder in a population-based sample of adults. Psychological Medicine, 35:817-827.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 0,50 per afname
image_pdf