ManageWare Pro
Brief Symptom Inventory
( BSI )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

klachtenlijst

AFNAMEDUUR

ca. 15 min

OMSCHRIJVING

De BSI is een multidimensionale klachtenlijst die weergeeft in welke mate de cliënt gedurende de afgelopen periode last had van psychische en / of lichamelijke symptomen. Tevens geeft deze test een score voor het totaal aantal klachten, totaal aanwezige symptomen en de ernst van de aanwezige symptomen.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De BSI bestaat uit 53 items gescoord van “helemaal geen (score=0)″ tot “heel veel (score=4).

SCORING

Scores op verschillende gebieden (b.v. bereikbaarheid van de zorgverlener, inspraak, keuzevrijheid) worden gerapporteerd als percentage van de maximale score.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

Er zijn 9 subschalen:
• SOM: Somatische klachten
• COG: Cognitieve problemen
• INT: Interpersoonlijke gevoeligheid
• DEP: Depressieve stemming
• ANG: Angst
• HOS: Hostiliteit
• FOB: Fobische angst
• PAR: Paranoïde gedachten
• PSY: Psychoticisme

ALGEMEEN

De test is gevoelig voor therapie-invloeden. De BSI is een voldoende betrouwbare en valide test.

NORMGROEPEN

De test is genormeerd voor het Nederlandse taalgebied met de normgroepen mannen vs. vrouwen en algemene bevolking vs. patiënten.

LICENTIEHOUDER

© 1975, 2006 Leonard Derogatis. All rights reserved.
Nederlandse vertaling door PITS B.V. Leiden; under license by NCS Pearson, Inc.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

De Beurs, E. (2008). Brief symptom inventory handleiding. Leiden: The Netherlands: PITS B.V.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 1,05 per cliënt
image_pdf