De Nobco Innovatiedag op 19 juni was druk en levendig met een mooi programma. Namens MyMindspace was Wim Masselink aanwezig met een stand waar we geflankeerd werden door Marjanne Peters van Digitale Bruggenbouwers (digitalebruggenbouwers.nl). Diverse geïnteresseerde coaches gesproken en de draagtasjes ‘Take a walk with me’ waren populair!

Marjanne en Wim hebben op de Innovatiedag een paar goedbezochte workshops gegeven rondom het thema “e-Coaching met MyMindspace. Hoe digitale efficiëntie en persoonlijke betrokkenheid samengaan”. Goede online coaching is toch wel wat meer dan ChatGPT om raad vragen of gewoon wat digitale tools van de plank halen! Om de persoonlijke betrokkenheid geen afbreuk te doen bij de inzet van digitale middelen is een bewuste keuze en inrichting van een online platform heel belangrijk. De verbale expressie door de coach (formulering, formattering) is extra belangrijk om het ontbreken van non-verbale communicatie zoals die wel aanwezig is in F2F contacten te compenseren. MyMindspace blijkt in deze context een mooi, effectief en efficiciënt platform voor online coaching te zijn.