Vragenlijst ArbeidsReïntegratie-2

( ) Terug naar de aanbodpagina DOELGROEP Volwassenen TYPE Arbeidsreïntegratie, ziekteverzuim AFNAMEDUUR ca. 25 min OMSCHRIJVING De VAR-2 is een vragenlijst bestaande uit 94 items, gericht op het voorspellen van de te verwachten verzuimduur. Met de VAR-2 kan worden...

Zelfredzaamheidsmatrix

( ) Terug naar de aanbodpagina DOELGROEP Volwassenen TYPE Zelfredzaamheid AFNAMEDUUR ca. 5 min OMSCHRIJVING Zelfredzaamheid op 11 domeinen gemeten. Zelfredzaamheid is de uitkomst van vaardigheden, omstandigheden en beweegredenen om in het dagelijks leven goed te...

Young Schema Questionnaire L2

( ) Terug naar de aanbodpagina DOELGROEP Volwassenen TYPE Persoonlijkheid - cognitieve schema's AFNAMEDUUR ca. 45 min OMSCHRIJVING De Young Schema Questionnaire (YSQ-L2) is een vragenlijst die gebruikt wordt bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen volgens...