Vragenlijst ArbeidsReïntegratie-2

( ) Terug naar de aanbodpagina DOELGROEP Volwassenen TYPE Arbeidsreïntegratie, ziekteverzuim AFNAMEDUUR ca. 25 min OMSCHRIJVING De VAR-2 is een vragenlijst bestaande uit 94 items, gericht op het voorspellen van de te verwachten verzuimduur. Met de VAR-2 kan worden...

Zelfredzaamheidsmatrix

( ) Terug naar de aanbodpagina DOELGROEP Volwassenen TYPE Zelfredzaamheid AFNAMEDUUR ca. 5 min OMSCHRIJVING Zelfredzaamheid op 11 domeinen gemeten. Zelfredzaamheid is de uitkomst van vaardigheden, omstandigheden en beweegredenen om in het dagelijks leven goed te...

Young Schema Questionnaire L2

( ) Terug naar de aanbodpagina DOELGROEP Volwassenen TYPE Persoonlijkheid - cognitieve schema's AFNAMEDUUR ca. 45 min OMSCHRIJVING De Young Schema Questionnaire (YSQ-L2) is een vragenlijst die gebruikt wordt bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen volgens...

Utrechtse Coping Lijst

( ) Terug naar de aanbodpagina DOELGROEP Volwassenen TYPE Coping stijl AFNAMEDUUR ca. 15 min OMSCHRIJVING Vragenlijst (47 vragen) om de coping stijl van de client te meten (probleemoplossend vermogen als onderdeel van de persoonlijkheid) ADVIES VOOR GEBRUIK...