ManageWare Pro
Meta-cognities vragenlijst
( Meta-cognities vragenlijst )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Evaluatie piekeren

AFNAMEDUUR

Ca. 20-30 min

OMSCHRIJVING

Meet cognities over piekeren op verschillende schalen. Het doel is om het beeld wat de cliënt heeft over piekeren duidelijk te krijgen.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Meerkeuzevragen met 1 antwoordmogelijkheid op een 4-puntsschaal van 'Niet mee eens' t/m 'Zeer sterk mee eens'.

SCORING

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden gebruikt:
- Positieve overtuigingen over piekeren
- Negatieve overtuigingen over piekeren
- Cognitief vertrouwen
- Negatieve opvattingen over gedachten, bijgelovigheid, straf, verantwoordelijkheid en nood aan controle
- Cognitief zelfbewustzijn

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

© Cartwright-Hatton, 5., & Wells, A (1997)

Nederlandse versie: © Hermans, D, Crombez, G, van Rijsoort, S and Laeremans I (2002)

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Cartwright-Hatton, 5., & Wells, A (1997). Beliefs about worry and intrusions: The
Meta-Cognitions Questionnaire and its correlates. Journal of Anxiety Disorders,
II, 279-296.

Hermans, D, Crombez, G, van Rijsoort, S and Laeremans I (2002). De meta-cognities vragenlijst. Gedragstherapie 35, 341-352.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf