Past Reality Integration (PRI) is een in populariteit groeiende therapievorm. Recentelijk is PRI in het nieuws vanwege de goede resultaten die geboekt worden bij moeilijke indicaties zoals eetstoornissen. PRI Instituut Nederland, waarbij ruim 60 praktijken zijn aangesloten, is een project gestart om de resultaten van de PRI-therapie inzichtelijk te maken middels een aantal eigen vragenlijsten alsook een gevalideerd ROM meetinstrument, de SCL-90. Na evaluatie van een aantal aanbieders zijn PRI en ManageWare Pro een samenwerking aangegaan om dit project te realiseren. ManageWare Pro heeft hiervoor de eigen vragenlijsten van PRI gedigitaliseerd en heeft de ROM Manager dienst aangepast zodat de PRI-praktijken via een eigen online portaal vragenlijsten kunnen klaarzetten voor hun cliënten en de resultaten kunnen inzien. Verdere statistische verwerking van de testresultaten op een geaggregeerd en anoniem niveau moet een objectief oordeel geven over de effectiviteit van de therapie, waarmee ook de weg geopend kan worden tot erkenning en vergoeding van PRI-therapie door zorgverzekeraars. Wij wensen PRI Instituut veel succes!