Medio augustus is de honderdduizendste vragenlijst verstuurd door ROM Manager! Eind 2014, het eerste jaar van ROM Manager, werden per maand zo’n 900 vragenlijsten verstuurd, inmiddels ligt dat aantal op ongeveer 3.000. Deze sterke toename laat zien, dat ROMmen inmiddels is ingeburgerd bij veel GGZ praktijken. De OQ45, SQ48 en BSI zijn samen goed voor circa 75% van alle vragenlijsten, terwijl er maandelijks ook zo’n 500 klanttevredenheidsvragenlijsten (CQi) afgenomen worden. In de beginjaren werd ROM Manager exclusief ingezet door ConsultManager gebruikers, maar inmiddels verzorgt ROM Manager ook de vragenlijsten voor huisartsenpraktijken die het MyMindspace-zorgIQ platform gebruiken en voor het EPD van Evry. Op naar de 200.000!