Sociaal Emotionele Vragenlijst

( ) Terug naar de aanbodpagina DOELGROEP Kind en jeugd TYPE Sociaal-emotionele ontwikkeling AFNAMEDUUR Ca. 20 min OMSCHRIJVING Met de SEV kan worden bepaald in hoeverre kinderen en jongeren (4 t/m 18 jaar) gedrags- en ontwikkelingsproblemen ervaren op sociaal- en...

CQI-GGZ-VZ-AMB (EN)

( ) Terug naar de aanbodpagina DOELGROEP Volwassenen TYPE Evaluatie cliënttevredenheid (Engelse versie) AFNAMEDUUR ca. 5 min OMSCHRIJVING De CQI-GGZ-VZ-AMB is de standaard cliënttevredenheidsvragenlijst voor de ambulante GGZ en verslavingszorg. Deze wordt een het...

Vragenlijst ArbeidsReïntegratie-2

( ) Terug naar de aanbodpagina DOELGROEP Volwassenen TYPE Arbeidsreïntegratie, ziekteverzuim AFNAMEDUUR ca. 25 min OMSCHRIJVING De VAR-2 is een vragenlijst bestaande uit 94 items, gericht op het voorspellen van de te verwachten verzuimduur. Met de VAR-2 kan worden...