ManageWare Pro
Symptom Checklist 90
( SCL90 )

DOELGROEP

Volwassenen, jeugd

TYPE

Klachtenlijst

AFNAMEDUUR

20-30 min

OMSCHRIJVING

De SCL90 is een multidimensionale psychopathologie-indicator, die weergeeft in welke mate de cliënt de afgelopen periode last had van verschillende psychische en/of lichamelijke klachten.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De SCL90 is een klachtenlijst bestaande uit 90 items. Antwoorden worden gekozen op een 5-puntsschaal variërend van 'Helemaal niet' (score=0) t/m 'Heel erg' (score=4).

SCORING

De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

Er zijn 10 subschalen:
- Agorafobie
- Angst
- Depressie
- Somatische klachten
- Insufficiëntie van denken en handelen
- Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit
- Hostiliteit
- Slaapproblemen
- Overige
- Psychoneuroticisme (totaalscore SCL90)

ALGEMEEN

Er is veel onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de test gedaan.

NORMGROEPEN

De volgende normgroepen zijn beschikbaar:
- Chronische pijnpatiënten
- Eerstelijnspatiënten
- Gewone bevolking
- Huisartspatiënten
- Klinisch verslaafden
- Poliklinische psychiatrie

LICENTIEHOUDER

© 1975 L.R. Derogatis
© 1986, 2003, 2005 W.A. Arrindell, J.H.M. Ettema & Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam

Deze test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever en rechthebbende Pearson Assessment and Information B.V. te Amsterdam. Deze test is auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Assessment and Information B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 3,00 per cliënt
image_pdf