ManageWare Pro
Symptom Questionnaire 48
( SQ48 )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Multidimensionale klachtenlijst

AFNAMEDUUR

10-15 min

OMSCHRIJVING

Multidimensionale vragenlijst (48 vragen) voor inventariseren van psychopathologie en functioneren (werk/studie/vitaliteit)

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De SQ-48 bestaat uit 48 vragen, die gescoord worden op een 5-puntsschaal lopend van “Nooit” (score=0) tot “Zeer Vaak” (score=4).

SCORING

De score wordt bepaald door de antwoorden bij elkaar op te tellen. Bij de totaalscore worden de subschalen Vitaliteit en Werk niet meegerekend.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

De volgende tien subschalen worden gebruikt:
• Vijandigheid
• Agorafobie
• Angst
• Cognitieve klachten
• Depressie
• Somatische klachten
• Sociale fobie
• Vitaliteit/Optimisme
• Werk/studie
• Totaalscore

ALGEMEEN

Onderzoek wijst uit dat de interne consistentie, convergente en divergente validiteit van de SQ-48 goed zijn.

NORMGROEPEN

Er is een algemene normgroep beschikbaar.

LICENTIEHOUDER

© Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Afdeling Psychiatrie.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Carlier, I. et al (2012). Development and validation of the 48 item Symptom Questionnaire (SQ-48) in patients with depressive-, anxiety- and somatoform disorders. Psychiatry Research, 200 (2-3), 904-910.
Carlier I. et al. (2014). The Symptom Questionnaire-48 (SQ-48) as an outcome measure for psychological distress in psychiatric outpatients: test-retest reliability and responsiveness to therapeutic change. Intern rapport LUMC Psychiatrie

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten
image_pdf